Giveaway
Правила

Не е необходима покупка или плащане от какъвто и да е вид, за да влезете или да спечелите. Покупката няма да увеличи шансовете ви за печалба.

Съдържание

Моля, прочетете тези Официални правила, преди да влезете в раздаване (всяка „лотария/томбола“). Вие се съгласявате, че като изпратите заявка, ще бъдете обвързани от настоящите Официални правила и потвърждавате, че отговаряте на всички изисквания за допустимост на лотарии.

Допустимост

Отворено за индивидуални законни жители на Европейския съюз, които са на възраст над 18 години или навършили пълнолетие в страната си на пребиваване. Надзирателите на раздаването и членовете на техните близки семейства нямат право да участват или да печелят. Подаръците са предмет на всички приложими местни закони, правила и разпоредби. Нищожно, където е забранено.

Организатор

Спонсорът на раздаването е Kana Biosciences Ltd., ул. Сан Стефано 22, 1504, София, България („Спонсор“ или „Kana Wonders“). За да получите копие от имената на победителите или копие от тези Официални правила, изпратете заявката си заедно с подпечатан, самоотправен плик на адреса в предходното изречение.

Метод за избор на награда и победител

Kana Wonders ще присъди награда на едно или повече лица, които влязат в лотариите, както е посочено в точката за влизане в лотариите („Целева страница на лотариите“). Наградата (ите) ще бъдат посочени на целевата страница на лотариите или изскачащите прозорци. Освен ако не е отбелязано друго, победителят ще бъде избран чрез произволно изтегляне измежду всички получени заявки. Коефициентите за печалба зависят от броя на получените приемливи записи.

Победителите ще носят отговорност за предоставяне или потвърждаване на валиден адрес за доставка, преди наградата им да бъде изпратена. Всеки победител ще бъде отговорен за плащането на всички разходи и разходи, свързани с награда, които не са конкретно споменати, включително, но не само, данъци върху доходите, както и всички други разходи, които разумно биха могли да бъдат направени от победителя при получаване или използване на наградата. От всеки победител може да се изисква да представи личната си карта, номера на социалното осигуряване или идентификационния номер на данъкоплатеца на Kana Wonders, за да претендира за награда.

Всяка награда ще бъде присъдена „КАКВА Е” и БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ ВСЯКАКВАЯ ВИД, изрична или подразбираща се (включително, без ограничение, всяка подразбираща се гаранция за продаваемост или годност за определена цел). Ако спечелите награда, не можете да прехвърляте, възлагате или изкупувате наградата за пари.

Как да участвате?

Всяка лотария/раздаване/giveaway започва и завършва на датите и часовете (и може да приключи по-рано от крайните дати и часове, предоставени в зависимост от наличното предлагане на награди и при спазване на допълнителните условия), както е посочено на целевата страница на лотариите/раздаванията. Можете да участвате в раздаване/лотария чрез един от методите за въвеждане по-долу и както е описано на приложимата целева страница на лотариите/раздаванията:

Метод #1: Попълнете анкета. Попълнете всички полета в приложимо проучване (като анкета за добре дошли или анкета след покупка), за да отговаряте на условията за награда (и), както е описано в приложимата целева страница на лотарии. Всеки месец се избира нов победител. Победителите ще се свържат по имейл.

Метод #2: Абонирайте се за имейл съобщенията на Kana Wonders чрез подходяща целева страница на раздавания/лотарии. Всеки месец ще бъде избран един (1) победител и ще бъде уведомен по имейл.

Метод #3: Извършете действие (следвайте, харесвайте, споделяйте, маркирайте, абонирайте се за имейл или директни съобщения и т.н.), както се изисква в специалната публикация на Giveaway, споделена на нашия официален Инстаграм профил или Фейсбук страница.

Други промоции

Допълнителни условия

Допълнителни разпоредби

Известие за поверителност

Успех!