кг

В случай, че използвате друго CBD масло (не CBD капки от Kana Wonders) и искате да изчислите препоръчителната доза в милилитри/капки, прочетете етикета и въведете следните данни: 👇

мл
мг
powered by KanaWonders
Your personal CBD dosage
Recomended dose of CBD мг
Recommended dose of CBD, listed in (mg)
calculate again
powered by KanaWonders