безплатна доставка за всяка поръчка

МЕНЮ

ПАЗАРУВАЙ

КОЛИЧКА

ПРОФИЛ

Политиката за поверителност

Съдържание

  Ние се грижим за вашата поверителност и сигурност на личните данни. Целта на настоящата Политика за поверителност („Политиката“) е да осигури адекватни и последователни предпазни мерки за обработка на лични данни в съответствие с Директива 95/46 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физически лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Директивата“) и цялото приложимо транспониращо законодателство на Директивата в Европейския съюз / Европейското икономическо пространство („ЕС / ЕИП“), като такива законите могат от време на време да бъдат изменяни и валидни по време на прилагането на тази Политика, рамката на Щита за поверителност между ЕС и САЩ и всякакви други закони, разпоредби и принципи за поверителност относно събирането, съхранението, използването, прехвърлянето и другото обработване на лични данни, прехвърлени от Европейското икономическо пространство („ЕИП“) към Съединените щати, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица с рег. за обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО („Общият регламент за защита на данните“ и „GDPR“) от влизането й в сила на 24 май 2018 г. По-долу ще намерите обширна информация за това как Kana Wonders борави с вашите данни.

Предполагаме, че всички посетители на нашия уебсайт и потребители на платформата на Kana Wonders са прочели внимателно този документ и са съгласни със съдържанието му. Ако някой не е съгласен с тази политика за поверителност, той трябва да се въздържа от използването на нашия уебсайт и платформа. Ние си запазваме правото да променяме нашата политика за поверителност според изискванията. Продължаващото използване на уебсайта и платформата на Kana Wonders, след като е бил информиран за всякакви такива промени в тези условия, предполага приемане на преразгледаната политика за поверителност.

 

Достъп до данни и хостинг

Можете да посетите нашия уебсайт, без да разкривате лична информация. При всяко посещение на уебсайта уеб сървърът автоматично съхранява само така наречения файл на регистрационния файл на сървъра, който съдържа напр. името на искания файл, вашия IP адрес, датата и часа на заявката, обема на прехвърлените данни и доставчика на искането (данни за достъп) и документира заявката. Тези данни за достъп се анализират изключително с цел да се осигури безпроблемната работа на уебсайта и да се подобри нашата оферта. Обработката на данните се извършва в съответствие с чл. 6 (1), буква е) GDPR въз основа на законния ни интерес от подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт. Данните няма да бъдат предадени или използвани по друг начин. Въпреки това си запазваме правото да проверяваме регистрационните файлове на сървъра впоследствие, ако има конкретни индикации за незаконна употреба.

Всички данни, събрани от Kana Wonders, ще се съхраняват изключително в защитени съоръжения за хостинг. Kana Wonders има сключен договор за обработка на данни с доставчика си, гарантиращ спазването на директивата. Целият хостинг се извършва в съответствие с най-високите разпоредби за сигурност.

Какви данни събираме за вас и от какви източници?

Получаваме почти всички ваши лични данни от вас. Предоставяте ни примерна информация директно, например чрез попълване на формуляри за регистрация и закупуване на данни. Също така получаваме вашите данни директно от вас, когато изпращате заявка по някой от избраните от вас начини: като ни пишете имейл, като ни изпращате писмено искане, обаждате се на нашата линия за поддръжка на клиенти и т.н. Ние обработваме вашите лични данни с вашето съгласие, изразено в момента на регистрация на уебсайта и в момента на потвърждаване на транзакция, направена на уебсайта. Вашето съгласие за обработката на вашите лични данни е напълно доброволно, но липсата на съгласие прави невъзможно регистрирането и пазаруването чрез уебсайта. Използваме данните, които ни разкривате, за да изпълним договора и да обработим вашите запитвания съгласно чл. 6 (1) 1 литър b GDPR. Ако не ни предоставите исканите данни, може да се наложи да анулираме поръчания от вас продукт или услуга, но ако го направим, ще ви уведомим по това време. Може да събираме следните категории лични данни за вас:

Данни за комуникация

Данни за комуникация, които включват всяка комуникация, която ни изпращате, независимо дали става чрез формата за контакт на нашия уебсайт, чрез имейл, текст, съобщения в социалните медии, публикуване в социални медии или друга комуникация, която ни изпращате. Ние обработваме тези данни за целите на комуникацията с вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни претенции. Нашето законно основание за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да отговорим на изпратените ни съобщения, да съхраняваме записи и да установяваме, преследваме или защитаваме правни претенции.

Данни на клиента

Данни на клиента, които включват данни, свързани с всякакви покупки на стоки и / или услуги, като вашето име, заглавие, адрес за фактуриране, имейл адрес за доставка, телефонен номер, данни за контакт, данни за покупка и данни за вашата карта. Ние обработваме тези данни, за да доставим стоките и / или услугите, които сте закупили, и за да водим записи на такива транзакции. Нашето законно основание за тази обработка е изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор.

Потребителски данни

Потребителски данни, които включват данни за това как използвате нашия уебсайт и всички онлайн услуги, заедно с всички данни, които публикувате за публикуване на нашия уебсайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия уебсайт и да гарантираме, че ви се предоставя подходящо съдържание, за да гарантираме сигурността на нашия уебсайт, да поддържаме резервни копия на нашия уебсайт и / или бази данни и да даваме възможност за публикуване и администриране на нашия уебсайт, други онлайн услуги и бизнес. Нашето законно основание за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да ни позволят правилно да администрираме нашия уебсайт и нашия бизнес.

Технически данни

Технически данни, които включват данни за използването на нашия уебсайт и онлайн услуги като вашия IP адрес, вашите данни за вход, подробности за вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уебсайт, прегледи на страници и пътища за навигация, подробности за броя пъти използвате нашия уебсайт, настройки на часовата зона и друга технология на устройствата, които използвате за достъп до нашия уебсайт. Източникът на тези данни е от нашата система за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уебсайт и други онлайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и уебсайт, да ви доставим подходящо съдържание и реклами и да разберем ефективността на нашата реклама. Нашето законно основание за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да ни позволят да администрираме правилно нашия уебсайт и нашия бизнес и да разрастваме нашия бизнес и да решаваме нашата маркетингова стратегия.

Маркетингови данни

Маркетингови данни, които включват данни за вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и нашите трети страни и вашите комуникационни предпочитания. Ние обработваме тези данни, за да Ви дадем възможност да участвате в нашите промоции като състезания, тегления на награди и безплатни раздавания, за да Ви доставим подходящо съдържание на уебсайтове и реклами и да измерим или разберем ефективността на тази реклама. Нашето законно основание за тази обработка са нашите законни интереси, които в този случай са да проучим как клиентите използват нашите продукти / услуги, да ги развием, да развием нашия бизнес и да решим нашата маркетингова стратегия.
Можем да използваме данни за клиенти, потребителски данни, технически данни и маркетингови данни, за да ви доставим подходящо съдържание на уебсайтове и реклами (включително реклами във Facebook или други дисплейни реклами) и за измерване или разбиране на ефективността на рекламата, която ви обслужваме. Нашето законно основание за тази обработка са законните интереси, които имат за цел да развият нашия бизнес.
Ние показваме лични препоръки на доволни клиенти на нашия сайт в допълнение към други препоръки. С ваше съгласие можем да публикуваме вашата препоръка заедно с вашето име. Ако искате да актуализирате или изтриете препоръките си, можете да се свържете с нас на hello@kanawonders.com.
Ние не събираме никакви чувствителни данни за вас. Чувствителните данни се отнасят до данни, които включват подробности за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически убеждения, членство в синдикати, информация за вашето здраве и генетични и биометрични данни. Ние не събираме никаква информация за наказателни присъди и престъпления.

Администратор на данни

Kana Wonders обработва лични данни както като обработващ, така и като администратор, както е определено в Директивата и GDPR. Вашият администратор на лични данни е: Кана Биосайънсис ООД, ЕИК: 205956762, адрес ул. Сан Стефано 22, 1504 София, телефон за връзка +369887411556, e-mail: hello@kanawonders.com.

Колко дълго обработваме и съхраняваме вашите данни?

След приключване на договора или изтриване на вашия клиентски акаунт, всяка по-нататъшна обработка на вашите данни ще бъде ограничена и вашите данни ще бъдат изтрити след изтичане на срока за съхранение, приложим съгласно съответните разпоредби, освен ако изрично не се съгласите с по-нататъшното използване на вашите данни или си запазваме правото да използваме по-нататък вашите лични данни в обхвата и начина, разрешени от закона. Ако има вероятност от правен спор, ние можем да съхраняваме вашите данни по-дълго, докато не се дължи законоустановеният давностен срок за подаване на жалба или иск или / или окончателното решение бъде финализирано. При изтриване нашите системи ще запазят само такава архивна информация за вашите транзакции, когато задържането на данни е свързано напр. към всякакви претенции, които може да имате, например под законова гаранция или във връзка със законодателството, което ни обвързва (напр. търговски и данъчни периоди на задържане).

Как използваме вашите данни?

Нашият уебсайт може да бъде използван и достъпен, без да ни казва кой сте. Някои услуги обаче може да изискват да ни предоставите лични данни. Използваме информацията, която събираме, за да работим и поддържаме нашия сайт, да обработваме вашите поръчки, да ви изпращаме маркетингови съобщения, да отговаряме на вашите въпроси и притеснения. Ние ще използваме вашите лични данни само за целта, за която са събрани, или за разумно съвместима цел, ако е необходимо. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или какъвто и да е тип автоматизирано профилиране.

Как споделяме вашите лични данни?

Разкриваме вашите данни на спедиторската компания в обхвата, необходим за доставката на поръчаните стоки съгласно чл. 6 (1) 1 литър b GDPR. В зависимост от доставчика на платежни услуги, който сте избрали по време на процеса на поръчка, ние разкриваме данните за плащане, събрани за целите на обработката на поръчките, пред банката, упълномощена да обработи плащането и, според случая, пред доставчика на платежни услуги, поръчан от нас или на избраната платежна услуга. Някои от тези данни се събират от самите избрани доставчици на платежни услуги, ако отворите акаунт при тях. В такъв случай, по време на процеса на поръчка, трябва да се регистрирате при вашия доставчик на платежни услуги, използвайки вашите данни за достъп. В това отношение се прилага известието за поверителност на съответния доставчик на платежни услуги. Освен това може да се наложи да споделим вашите лични данни със страните, посочени по-долу:


1. Доставчици на услуги, които предоставят ИТ и услуги за системно администриране;
2. Професионални съветници, включително юристи, банкери, одитори и застрахователи;
3. Държавни органи, които изискват от нас да докладваме дейности по обработка;
4. Трети страни, на които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи;

Изискваме всички трети страни, на които прехвърляме вашите данни, да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отнасят с тях в съответствие със закона. Разрешаваме на трети страни да обработват личните Ви данни само за определени цели и в съответствие с нашите инструкции.

Как и кои територии и юрисдикции обработваме вашите лични данни?

Информацията ви, събрана чрез уебсайта и платформата на Kana Wonders, може да се съхранява и обработва в Европа, САЩ или всяка друга държава, в която Kana Wonders или нейните дъщерни дружества, филиали или доставчици на услуги поддържат съоръжения. Kana Wonders може да прехвърля информация, която събираме за вас, включително лична информация, на свързани лица или на други трети страни през границите и от вашата държава или юрисдикция към други държави или юрисдикции по света. Например някои от нашите доставчици трети страни може да се намират извън ЕС. Когато случаят е такъв, ние ще предприемем мерки, за да гарантираме, че са взети правилните мерки за сигурност, така че правата ви за поверителност да продължат да бъдат защитени, както е посочено в тази политика. Изпращайки личните си данни, вие се съгласявате с този трансфер, съхранение или обработка. Когато нашите трети страни доставчици са в САЩ, ние гарантираме, че техните услуги попадат в „Щита за поверителност“, при което се счита, че участващите компании имат адекватна защита и следователно улесняват трансфера на информация от ЕС към САЩ.

 

Как защитаваме вашите данни?

Всяка информация, съхранявана на платформата на Kana Wonders, се третира като поверителна. Цялата информация се съхранява сигурно и е достъпна само от оторизиран персонал. Kana Wonders прилага и поддържа подходящи технически, защитни и организационни мерки за защита на личните данни срещу неразрешено или незаконно обработване и използване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреждане, кражба или разкриване. Въведохме мерки за сигурност, за да предотвратим случайните загуба, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Нашите доставчици са внимателно подбрани, ние изискваме от тях да използват подходящи средства за защита на вашата поверителност и да гарантират сигурността на вашата лична информация. Сигурността на предаването на информация през Интернет или мобилни комуникации обаче не може да бъде гарантирана; всяко съобщение до вас по посочения начин е на ваш риск.

В случай, че личната информация е компрометирана като нарушение на сигурността, Kana Wonders незабавно ще уведоми нашите клиенти в съответствие с приложимото законодателство.

Маркетингови комуникации

Нашето законно основание за обработка на личните ви данни, за да ви изпратим маркетингови съобщения, е вашето съгласие. Съгласно Регламента за поверителност и електронни комуникации и GDPR, ние можем да ви изпратим маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас за нашите стоки или услуги или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения. Можете да поискате от нас да спрем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, като следваме връзките за отказ във всяко маркетингово съобщение, изпратено до вас, ИЛИ като ни изпратите имейл на support@kanawonders.com по всяко време. Ако се откажете от получаването на маркетингови съобщения, това отказване не се прилага за лични данни, предоставени в резултат на други транзакции, като покупки, регистрация на гаранция и др.

Какви права имате по отношение на закона за защита на данните и как можете да ги използвате?

 

Приложимият закон за защита на данните ви предоставя изчерпателни права на субектите на данни (права на информация и намеса) по отношение на администратора на данни по отношение на обработката на вашите лични данни, за което ви информираме по-долу:

  • Право на достъп от субекта на данните съгласно чл. 15 GDPR
  • Право на коригиране съгласно чл. 16 GDPR
  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 GDPR
  • Право на ограничение на обработката съгласно чл. 18 GDPR
  • Право да бъдете информирани съгласно чл. 19 GDPR
  • Право на преносимост на данните съгласно чл. 20 GDPR
  • Право да оттегли дадено съгласие съгласно чл. 7 (3) GDPR
  • Право на подаване на жалба съгласно чл. 77 GDPR

Изпълнение и разрешаване на спорове

В съответствие с принципите на поверителност на ЕС, Kana Wonders се ангажира да разреши оплаквания относно поверителността ви и нашето събиране или използване на вашата лична информация. Субектите от ЕС с въпроси или притеснения относно използването на личните им данни трябва да се свържат с нас на адрес: hello@kanawonders.com.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на вашите данни от Kana Wonders с, дори ако това се основава на нашите законни интереси, упражняването на официална власт, директния маркетинг и статистиката. Ако искате да ограничим обработката на вашите данни, моля, свържете се с нас на: support@kanawonders.com. Ако упражните правото си на възражение, ние ще спрем да обработваме съответните данни, но си запазваме правото на по-нататъшна обработка, ако успеем да докажем убедителни причини, достойни за защита за обработването, които надвишават вашите интереси, основни права и свободи, или ако обработването служи за утвърждаване, упражняване или защита на правни искове.

Бисквитки

За да направим вашето посещение на нашия уебсайт привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние използваме така наречените бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното ви устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра (така наречените сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на вашия терминал и позволяват на нас или нашите партньорски компании (бисквитки на трети страни) да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение (постоянни бисквитки). Ако са зададени „бисквитки“, те събират и обработват конкретна потребителска информация, като например данни за браузър и местоположение, както и стойности на IP адрес според индивидуалните изисквания. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от бисквитката. В някои случаи бисквитките се използват за опростяване на процеса на поръчка чрез запазване на настройките (например запомняне на съдържанието на виртуална кошница за пазаруване за по-късно посещение на уебсайта). Ако личните данни се обработват и от индивидуални бисквитки, зададени от нас, обработката се извършва в съответствие с чл. 6 (1), буква б) GDPR или за изпълнение на договора, или в съответствие с чл. 6 (1) точка f от GDPR, за да защитим нашите законни интереси във възможно най-добрата функционалност на уебсайта и удобен за клиента и ефективен дизайн на посещението на страницата. Моля, обърнете внимание, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да можете да решите индивидуално за тяхното приемане или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на бисквитките. Това е описано в помощното меню на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на бисквитките си. Ако деактивирате или откажете бисквитки, имайте предвид, че някои части от този уебсайт могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Връзки/ Линкове към трети страни

Този уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни, приставки и приложения. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уебсайт, ви препоръчваме да прочетете известието за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

Валидност на политиката и промени

Тази Политика се прилага от 30 декември 2019 г. Ако променим тази Политика, ще обявим нейната актуализирана версия на тази страница.

Ехо, здравей!

Искаме да ти изпратим 10% отстъпка за твоята първа поръчка. Звучи ли добре?